2010.03.19IMPRAS NYA STYRELSE 2010


Ordförande: Lina Nyberg

Vice Ordförande: Erika Angell

Kassör: Karin Inde

Sekreterare: Anna Lundqvist


Ledamöter:

Anna Roxenholt (regionrepresentant Väst)

Linnéa Henriksson (regionrepresentant Syd)

Carolina Wallin Perez (regionrepresentant Öst)

Joakim Milder (suppleant)

Petra Ahlmark (suppleant)