2010.03.19Diskussion om jazzmusikernas situation


pågår just på OJs hemsida :http://www.orkesterjournalen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=37

Debatten började med denna artikel av IMPRAs ordförande Lina Nyberg och sedan följde en paneldebatt i SRs Mitt i Musiken:

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=3417659

Nätverket Svensk Jazz (där också IMPRA ingår) har sedan ett år jobbat med att försöka få politiker att uppmärksamma jazzens undanskymda position. I slutet av förra året diskuterade Bosse Ringholm (S) detta med Kulturministern Lena Adelson Liljeroth –

http://www.svenskjazz.se/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=38

För att klargöra ojämlikheten mellan instutionerna och det fria musiklivet kommer lite siffor från Kulturrådet –

SAMHÄLLETS BIDRAG TILL MUSIK 2005 (fördelningen är ungefär den samma nu)-
Regionala Länsmusikstiftelser 458 milj kr, Svenska Rikskonserter 69 milj.,
Regionala Orkestrar 433 miljoner, Operahus 829 milj, Fria Musikgrupper 10 milj,
Arrangerande musikföreningar ca 40 milj, Fonogramstöd 7 miljoner

(Stödet till jazzmusik ingår i fria musikgrupper/Arr.Musikför./Fonogramstöd och i viss mån Länsmusiken)