2014.05.06IMPRAs nya styrelse 2014


3 maj 2014 hade IMPRA årsmöte. Mötet valde en ny styrelse och gav den i uppdrag att utifrån de förutsättningar som nu finns fortsatt driva IMPRAs arbete med jämställdhet på musikområdet. Medlemsavgiften höjs till 300 kr per år (fortsatt 50 kr för studerande och gratis om Du är under 18 år).

Detta trots att vi inte längre kan få bidrag från Ungdomsstyrelsen som kvinnoorganisation (vi har ju fler än 25% män som medlemmar).

Våra klubbar Lupino live och klubb Kom In drivs som vanligt separat av ideella arbetsgrupper.

Styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Almaz Yebio (även IMPRA syd)
Viceordförande Biggi Vinkeloe (även IMPRA väst)
Sekreterare Viktoria Forsman (även IMPRA nord)
Kassör Lina Nyberg (även IMPRA öst)
Ordinarie ledamöter: Malene Bay Landin, Lisa Knudsen
Suppleanter: Julia Strzalek, Miranda Bjerking Raeder
✿*.:。✿✿✿*.:。✿✿*.:。✿✿*.:。✿*.:。✿