Impra på Sthlm Jazz!


Impra arrangerar i samarbete med Stockholm Jazzfestival, Mer jazz i Sverige och Kungl. Musikhögskolan en kurs i genus- och jämställdhet för pedagoger under festivaldagarna i juli: Balans i musikundervisning. Om man deltar på alla fyra seminarier får man 1,5 högskolepoäng med examensbevis! Seminariet kommer bl a innehålla ”jämställdhetens ABC”, genus i ensemblemetodik (Gunilla Hedin berättar om sitt examensarbete och leder diskussion i ämnet), Musicians studio med grymma musiker från festivalen med mycket mera. Seminarierna kommer hållas i Moderna Muséets lokaler i anslutning till Stockholm Jazz men man ansöker till kursen via Kungl. Musikhögskolan. Mer information kommer! Kursen är gratis!