Impra gör en podcast! 

2020-08-22


Idén kom upp på en arbetsdag där det spånades fram nya projekt. En podd kändes då som ett bra sätt att nå ut medialt. Vi tror det blir ett spännande sätt att bredda och förnya föreningen, nå ut till yngre personer, öka tillgängligheten och förståelsen för föreningens arbete.

Med Impra-podden vill vi skapa en mötesplats för forum och samtal, tillgängliggöra och nå ut med samtal om skapande och förändring. Vi upplever att ämnen som jämställdhet och kreativitet går hand i hand, och behöver hela tiden nya utrymmen som behandlar dessa ämnen.

Podcasten riktar sig till personer som är intresserade av kultur, musik, jazz, jämställdhet och musikpolitik. Intressenterna är inte begränsade i åldersspann. Vi vill engagera våra lyssnare genom möjligheten att ställa lyssnarfrågor och komma med feedback.

Under hösten 2020 kommer fyra avsnitt att publiceras med olika gäster och teman. Två av avsnitten kommer ha ett musikpolitiskt perspektiv och två kommer handla om musikaliskt skapande och kreativitet.