Anda avsnittet av IMPRAPODDEN är här!

2020-10-20


︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎

Idag släpptes det andra avsnittet av IMPRAPODDEN - Att tolka tradition.

Här får du höra IMPRAs sekreterare Julia Eriksson ha ett intressant samtal med gästerna Amanda Ginsburg och Terese Lien Evenstad om tankar, svårigheter, utmaningar om ämnet att tolka jazztraditionen.

Du hittar avsnittet där du hittar alla andra poddar!


Amanda Ginsburg

Terese Lien Evenstad

︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎