IMPRA presenterar den nya styrelsen!

2021-03-17


IMPRAs nya styrelse är vald! Alla i styrelsen är omvalda eller valdes in vid årsmötet 7 mars 2021. 


Amanda Ginsburg - ordförande


Sofia Lärkfors - kassör


Agnes Persson - ledamot


Matilda Senewiratne - ledamot


Thomas Olsson - suppleant

Sara Aldén - vice ordförande


Julia Eriksson - sekreterare


Martina Hed - ledamot


Emma Larsson - ledamot


Helena Nordin - suppleant