IMPRA bjuder in till en digital nätverksträff!  

2021-08-04


Onsdagen den 11 augusti kl 19:00 bjuder IMPRA in till en digital nätverksträff som kommer handla om IMPRA Jazz Festival! Nätverksträffen kommer vara på Zoom och länk publiceras i evenemanget för träffen.

 
Sofia Lärkfors och Stina Ney pratar om arrangörsskap och hur de gått tillväga för att planera och verkställa IMPRA Jazz Festival som sker den 28 augusti 2021 på Fasching i Stockholm.

Varmt välkommen att delta på IMPRAs nästa nätverksträff!Du behöver inte vara medlem i IMPRA för att delta på IMPRAs nätverksträffar. Ta gärna med en vän, familjemedlem, eller jazzentusiast, till nätverksträffen om du/ni är intresserade av veta mer om IMPRAs arbete.

Datum: 11 augusti
Tid: 19:00
Plats: Zoom. Länk publiceras i evenemanget.
Länk till Facebookevenemang: https://fb.me/e/1BmlFJcnk


Vi ses där!

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎

IMPRA invites you to a digital network meeting!


On the 11th of August at 19:00 IMPRA invites you to a digital netwoork meeting which will be about IMPRA Jazz Festival! The network meeting will be held on Zoom and a link will be published in the Facebook event for the meeting.  


Sofia Lärkfors and Stina Ney will talk about organizership and how they have gone about planning and executing IMPRA Jazz Festival that will happen on the 28th of August at Fasching in Stockholm.

Welcome to participate at the next network meeting by IMPRA!

You don't have to be a member of IMPRA to participate at IMPRA's network meetings. Bring a friend, a family member or a jazz enthusiast to the meeting if you are interested in knowing more about IMPRA's work.

Date: 11 August
Time: 19:00
Location: Zoom. Link will be published in the Facebook event.
Link to Facebook event: https://fb.me/e/1BmlFJcnk


See you there!