Women in Music: Challenges, Opportunities, Community. Panelsamtal lett av Almaz Yebio 

@ IMPRA Jazz Festival

2021-08-13
For information in English, see below.

IMPRA Jazz Festival är mycket glada över att kunna komplettera festivalens line-up med ett panelsamtal som arrangeras i samarbete med Women in Jazz. Det kommer att bli ett spännande samtal mellan Jas Kayser, Maria Faust och Selen Özan modererat av Almaz Yebio där de pratar om hur det är att vara kvinnor i dagens musikindustri och hur de tror att framtiden kommer att se ut.


Panelsamtalet kommer bli en av festivalens höjdpunkter och startar kl. 17:00. Det kommer finnas möjlighet att se panelsamtalet digitalt via Facebook eller live på Fasching i Stockholm där festivalen hålls.

DATUM: 28 augusti 2021


TID: 17:00


PLATS

Fasching, Stockholm och streaming via Facebook
Kungsgatan 63, 111 22 Stockholm

BILJETTER

Festivalen är gratis för alla. Först till kvarn till dörren. Minderåriga kommer in med målsmans sällskap. 

För mer information, klicka här

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎

As a part of IMPRA Jazz Festival, IMPRA and Women in Jazz invite you to a panel discussion. Moderator, Almaz Yebio, will together with Jas Kayser, Maria Faust and Selen Özan discuss what it’s like to be women in the music industry today and what their thoughts on the future might be.


The panel discussion will be one of the festival's highlights and will start at 17:00. It will be possible to see the panel discussion online through this Facebook event or live at Fasching in Stockholm, where the festival is held.

DATE: 28 August 2021


TIME: 17:00


LOCATION

Fasching, Stockholm and streaming through Facebook
Kungsgatan 63, 111 22 Stockholm

TICKET INFORMATION

The event is free for everyone. First come, first served. 18-year limit. Minors enter with the company of a guardian.

For more information, click here