IMPRA föreläser på Bollnäs fhsk och Lunnevads fhsk! 

2021-09-22


IMPRA har i veckan föreläst på Bollnäs Folkhögskola och Lunnevads folkhögskola! 

Emma Larsson, ledamot och Social Media Manger, och Sara Aldén, vice ordförande och ansvarig för Region Väst i IMPRAs styrelse har den här veckan haft förmånen att föreläs på Bollnäs Folkhögskola och Lunnevads Folkhögskola. 


Det är alltid lika intressant att komma ut och möta nästa generations musikarbetare. Vi i IMPRAs styrelse märker att vårt arbete behövs och att det finns en stor vilja att driva IMPRAs arbete framåt. 

Tack för alla intressanta diskussioner, tankar, åsikter, idéer om hur vi tillsammans kan bidra till ett mer inkluderande klimat inom musikbranschen i Sverige. Vi antecknar det som sägs och kommer att uppdatera IMPRA Toolbox under slutet av hösten när vi har haft fler intressanta samtal på fler lärosäten runt om i Sverige. Så håll utkik på IMPRA Toolbox