Bli medlem!Medlemskapet är öppet för alla som sympatiserar med Impras värderingar och delar vår vision om en jämställd jazz- och improvisationsscen.


IMPRA ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, läggning, härkomst och ekonomisk bakgrund. Därför är vår medlemsavgift baserad på en glidande skala, därvarje medlem betalar efter sina egna ekonomiska förutsättningar.Engagera dig!


Förutom att bli medlem i IMPRA finns det flera exempel på hur du kan engagera dig rent praktiskt för att stötta föreningen.

För att snabbt ta del av info om kommande händelser och hur just du kan engagera dig;
maila oss på forum@impra.se eller gå med i vår facebooksida IMPRAs vänner.

Som ambassadör för IMPRA hjälper du oss att synas och höras överallt i jazzsverige. Det kan vara allt från att dela ut vår infofolder på din skola eller arbetsplats, till att stå och värva medlemmar vid våra träffar och konserter.

Både stort och smått räknas!

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få för att hålla vår förening levande och synlig.

Mark