FÖR LÄROSÄTEN & ORGANISATIONER


ANTAGNINGSPROV

 • Rekrytera personer som identiferar sig som ickemän inom de olika instrumentgupperna. 

 • Rekrytra manliga sångare.

 • Vi tenderar att välja personer som vi känner igen oss i - på de flesta jazzlinjer idag är det en överrepresentation av personer som identiferar sig som män och det är svårt att ha en representation av ickemanliga instrumentalister vid antagningsproven. Då kan vi prata om detta med de lärare och elever som sitter i juryn om att vi ska vara medvetna om detta och att aktivt tänka och arbeta för en mer jämlik och jämställd miljö. 

 • Viktigt med representation i jurygrupper och att jurygrupper inte enbart väljer/antar studenter/sökande som liknar oss själva. Majoriteten av jurygrupperna består ofta av personer som identiferar sig som män och det finns då en risk att majoritetet av de som antas också identifierar sig som män. 

 • Gör det mer attraktivt för personer som identifierar sig som ickemän att söka - ta bort/jobba mot en grabbig miljö. Det skapar en mer inkluderande miljö. 

 • Fokusera på ett jämställd- och jämlikhetsfokus vid ansökningsprocesser.  

REPRESENTATION VID UTBILDNING

 • Välj blandad repertoar i undervisningen, viktigt med representation utifrån ett intersektionellt perspektiv i undervisningsmateralet. 

 • Anställa fler lärare och personal som identifierar sig som ickemän. 

 • Visa förebilder ur ett intersektionellt perspektiv.

 • Uttryck och normer inom instrumentgrupper - visa att musikaliskt uttryck inte har något med kön att göra. 

ORGANISATIONENS JÄMSTÄLLD- & JÄMLIKHETSARBETE

 • Det är bra att ha en tydlig och bra kommunikation mellan lärare, ledning och studenter om jämställd- och jämlikhetsarbeten på skolan. 

 • Begär att det är obligatoriskt att delta i jämställdhetsarbeten, både för berörd personal vid fortbildning men också för studenter vid workshops eller föreläsningar. 

 • Se över om skolan/organisationen kan bidra till varierade konstellationer/grupper för att öppna och skapa nya rum och miljöer där studenterna träffar fler potentiella musiker att spela med.

 • Sångare vs instrumentalister - det fattas ofta kunskap om sång i ensemble hos instrumentallärare som arbetar som ensemblelärare. Det är vanligt att det inte blir lika mycket guidning i till exempel improvisation för en sångare som hos en instrumentalist. Ett tips är att lyssna på IMPRApoddens första avsnitt där Gunilla Törnfeldt och Lina Nyberg pratar om bland annat detta. 

 • Jämställd- och jämlikhetsarbeten måste göras varje år, underhållas och aktivt arbetas med. Utvecklingen av dessa frågor förändras hela tiden och det är viktigt att vi är medvetna om förändringarna som sker så att vi kan ge de bästa förutsättningar för kommande generationer av musiker. 

 • Att ha jämställd- och jämlikhetsarbete/fokus tidigt på höstterminen snarare än i slutet av läsåret ökar chansen för att fortsätta jämställd- och jämlikhetsarbetet hos både studenter och lärare under hela läsåret. Detta bidrar till en mer inkluderande miljö. 

ORGANISATIONENS MARKNADSFÖRING

 • Vid planeringe av turné - fundera på vart vi åker och inte bara till våra gamla skolor. Det är viktigt att visa fler potentiella studenter möjligheterna med musiken utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

 • Inspirationsvägg av musiker som identifierar sig som ickemän. Vill du ha hjälp med, eller bolla tankar om något av det som står ovan, kontakta oss i IMPRA. Du hittar kontaktinformation här