IMPRA TOOLBOX 
IMPRA Toolbox är ett verktyg för dig som är student eller lärare på en jazz- och musikutbildning i Sverige. Det är ett verktyg för att göra jämställd- och jämlikhetsarbetet mer lättillgängligt, snabbare och mer anpassningsbart för att nå en större mångfald inom musikbranschen.


IMPRA Toolbox har skapats under våren 2021 och är en produkt av de föreläsningar som har givits av IMPRA till folkhögskolor och musikhögskolor runt om i Sverige. Skolor som IMPRA har föreläst på under våren 2021 är Sjövik Folkhögskola, Skurup Folkhögskola, Fridhems Folkhögskola, Kungliga Musikhögskolan, Högskolan för scen och musik samt Kulturama. Under dessa föreläsningar har deltagare formulerat idéer och verktyg om hur de och deras skola kan bidra till en mer jämlik och jämställd musikutbildning. Dessa idéer och verktyg vill vi i IMPRA ska vara tillgängligt för alla, därför lanserar vi nu IMPRA Toolbox! 

Toolboxen är ordnad i kategorier där det finns tips och verktyg i hur du kan bidra till en mer jämlik och jämställd miljö oavsett om du är student, lärare eller i ledningsgruppen för din skola. Du kan själv välja hur du tar till dig materialet nedan, du behöver inte ta in allt på en gång. Det går bra att välja att läsa en del, reflektera och arbeta med den och sen gå vidare till en annan, du kan skumma igenom allt eller ett helt ämne att arbeta med. Det är helt upp till dig hur du väljer att anpassa materialet nedan till ditt lärosäte och dess förutsättningar. 


IMPRA Handlingsplan

Vill du komma igång med en gång och föra detta arbete vidare till ditt arbetslag eller din studiegrupp? Ta del av IMPRAs handlingsplan. Genom detta verkty kan du och ditt lärosäte konkret bestämma vad som ska arbetas med, i vilken ordning, hur ni ska göra det, vem som är ansvarig, när det ska vara färdigt och när ni nått ert mål - utvärdera hur arbetet gått. Handlingsplanen är fri att ladda ner som mall och finns här


Vi i IMPRA hoppas att IMPRA Toolbox kommer att inspirera dig, att du ska få konkreta verktyg, fler idéer och vilja arbeta mer med ett jämställd- och jämlikhetsarbete på din skola. Känner du att det fattas någonting i ett område, eller om något är svårt att förstå, tveka inte att kontakta oss om du har fler idéer, tankar eller behöver bolla idéer. Du kan också spana in Genus Conference 2021 Toolbox där finns fler tips och verktyg i hur du kan bidra till en mer jämlik och jämställd musikundervisning.


Vill du veta mer om IMPRAs föreläsningar, klicka här.


FÖR LÄROSÄTEN & ORGANISATIONER


ANTAGNINGSPROV

 • Rekrytera personer som identiferar sig som ickemän inom de olika instrumentgupperna. 

 • Rekrytra manliga sångare.

 • Vi tenderar att välja personer som vi känner igen oss i - på de flesta jazzlinjer idag är det en överrepresentation av personer som identiferar sig som män och det är svårt att ha en representation av ickemanliga instrumentalister vid antagningsproven. Då kan vi prata om detta med de lärare och elever som sitter i juryn om att vi ska vara medvetna om detta och att aktivt tänka och arbeta för en mer jämlik och jämställd miljö. 

 • Viktigt med representation i jurygrupper och att jurygrupper inte enbart väljer/antar studenter/sökande som liknar oss själva. Majoriteten av jurygrupperna består ofta av personer som identiferar sig som män och det finns då en risk att majoritetet av de som antas också identifierar sig som män. 

 • Gör det mer attraktivt för personer som identifierar sig som ickemän att söka - ta bort/jobba mot en grabbig miljö. Det skapar en mer inkluderande miljö. 

 • Fokusera på ett jämställd- och jämlikhetsfokus vid ansökningsprocesser.  

REPRESENTATION VID UTBILDNING

 • Välj blandad repertoar i undervisningen, viktigt med representation utifrån ett intersektionellt perspektiv i undervisningsmateralet. 

 • Anställa fler lärare och personal som identifierar sig som ickemän. 

 • Visa förebilder ur ett intersektionellt perspektiv.

 • Uttryck och normer inom instrumentgrupper - visa att musikaliskt uttryck inte har något med kön att göra. 

ORGANISATIONENS JÄMSTÄLLD- & JÄMLIKHETSARBETE

 • Det är bra att ha en tydlig och bra kommunikation mellan lärare, ledning och studenter om jämställd- och jämlikhetsarbeten på skolan. 

 • Begär att det är obligatoriskt att delta i jämställdhetsarbeten, både för berörd personal vid fortbildning men också för studenter vid workshops eller föreläsningar. 

 • Se över om skolan/organisationen kan bidra till varierade konstellationer/grupper för att öppna och skapa nya rum och miljöer där studenterna träffar fler potentiella musiker att spela med.

 • Sångare vs instrumentalister - det fattas ofta kunskap om sång i ensemble hos instrumentallärare som arbetar som ensemblelärare. Det är vanligt att det inte blir lika mycket guidning i till exempel improvisation för en sångare som hos en instrumentalist. Ett tips är att lyssna på IMPRApoddens första avsnitt där Gunilla Törnfeldt och Lina Nyberg pratar om bland annat detta. 

 • Jämställd- och jämlikhetsarbeten måste göras varje år, underhållas och aktivt arbetas med. Utvecklingen av dessa frågor förändras hela tiden och det är viktigt att vi är medvetna om förändringarna som sker så att vi kan ge de bästa förutsättningar för kommande generationer av musiker. 

 • Att ha jämställd- och jämlikhetsarbete/fokus tidigt på höstterminen snarare än i slutet av läsåret ökar chansen för att fortsätta jämställd- och jämlikhetsarbetet hos både studenter och lärare under hela läsåret. Detta bidrar till en mer inkluderande miljö. 

ORGANISATIONENS MARKNADSFÖRING

 • Vid planeringe av turné - fundera på vart vi åker och inte bara till våra gamla skolor. Det är viktigt att visa fler potentiella studenter möjligheterna med musiken utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

 • Inspirationsvägg av musiker som identifierar sig som ickemän. Vill du ha hjälp med, eller bolla tankar om något av det som står ovan, kontakta oss i IMPRA. Du hittar kontaktinformation härFÖR STUDENTER


DISKUSSIONSGRUPPER

 • Skapa diskussionsgrupper med elever från olika linjer där det diskuteras jämställd- och jämlikhetsfrågor. Det kan vara generella diskussioner för att utbilda er själva eller för att utveckla er skola och er arbetsmiljö. 

 • För att ta reda på vad som inte görs - prata med andra, folk runt omkring dig, utbilda och fortbilda dig.

 • Förvänta dig inte att den som är marginaliserad ska utbilda dig - det är ditt eget ansvar att utbilda dig. 

INKLUDERING

 • Börja tidigt med att inkludera alla för att göra bryggan mellan olika genre och personer mindre. I alla situationer där vi är i ett rum där vi musicerar, drar vi oss gärna till bekanta ansikten, vi spelar med de vi har exponerats med i skolan vilket oftas är personer som identiferar sig som män. Det vi ser och blir exponerad för är det vi känner oss trygg med. Om vi mest exponeras för en homogen grupp människor är det viktigt att vi vågar spela med andra människor också. 

 • Vi kan börja/fortsätta att våga gå utanför vår comfortzone med vilka vi spelar med och vilka vi pratar musik med. Det är lätt att hamna i slutna sällskap och gör att många hamnar vid sidan av den gemenskapen. Om vi känner att vi är trygga i olika musikaliska sammanhang och har sammanhang där vi pratar om musik så kan vi våga gå utanför det ibland, det betyder inte att vi ska sluta spela med de vi brukar spela med utan att vi ska våga ta risken att bli lite obekväm/nervös i stunden för att växa på lång sikt. 

 • När vi pitchar projektidéer ska det vara plats för alla - alla personer och instrumentgrupper. 

 • Vid jam är det viktigt att komma ihåg att bjuda in sångare och instrumentalister som identifierar sig som ickemän. Det finns ofta en överrepresentation av personer som identifierar sig som män. 

 • Ta bort/jobba mot en grabbig miljö. Det bidrar till att vi känner sig trygga och inkluderade. 

 • Pandemin har gjort att det blir färre öppna jam och därför en mer sluten och mer selektiv process inför jam. Det är viktigt att vi försöker motverka detta genom att aktivt tänka på vilka vi bjuder in. 

 • Känn av rummet när/om någon känner sig utanför. Om du märker att någon känner sig utanför var en allierad. Se mer under Var en allierad

 • Fortsätta ha musikgrupper med olika kön, etnicitet, åldrar. Det bidrar till en ökad mångfald och en mer inkluderande miljö. 

 • Skapa ett space där det är okej att göra “fel”. Ett tryggt rum där vi hjälper varandra är bättre för alla.  


Vill du ha hjälp med, eller bolla tankar om något av det som står ovan, kontakta oss i IMPRA. Du hittar kontaktinformation här.


VAR EN ALLIERAD


 • Var öppen och medveten. Personer som identiferar sig som män blir inte i lika hög grad utsatta för svårigheter som personer som identifierar sig som ickemän. Det är då viktigt att personer som identifierar sig som män försöker vara insatta och medvetena om vad som pågår även om du inte är direkt påverkad av de diskrimineringar som sker andra. 

 • Det är viktigt att personer som identifierar sig som män uppmärksammar när det blir en grabbig stämning. En grabbig stämning bidrar ofta till en oattraktiv miljö för personer som identifierar sig som ickemän. En mer inkluderande och trygg mijlö gynnar oss alla. 

 • Det är viktigt att som allierad komma ihåg att vi har ett ansvar att vara insatta och medvetna jämställd- och jämlikhetsdiskussioner. 

 • Som allierad är vi inte klara med jämställd- och jämlikhetsarbetet bara för att vi spelat en gång med en person som identifierar sig som ickeman. Det är ett pågående arbete som vi aldrig blir “klara” med. Vi kan hela tiden utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta med dessa frågor.  

 • Identifierar du dig som man är det bra om du vågar prata med andra män om jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Vi känner oss ofta bekväma att yttra våra tankar om vi är i ett tryggt rum med en grupp som vi själva kan identifierar oss med. 


Vill du ha hjälp med, eller bolla tankar om något av det som står ovan, kontakta oss i IMPRA. Du hittar kontaktinformation här.ÖVIRGA TANKAR


 • Generellt i samhället uppmuntras personer som identiferar sig som män att bära sitt specialintresse utåt. Det är då lättare för dessa att ta plats och prata om sitt intresse i det offentliga rummet. Detta kan vara en anledning att det är fler personer som identiferar sig som män som studerar på högre jazzutbildningar. Vi som pedagoger spelar här en viktig roll att uppmuntra, skapa rum och plats för personer som identifierar sig som ickemän att bära och fortsätta med sitt specialintresse. 

 • Det blir ofta en tävlingsjargong musikutbildning bland de som identifierar sig som män. Personer som identifierar sig som ickemän hoppar ofta av utbildningarna för att personer som identifierar sig som män ofta vill visa att den är bäst. Denna tävlingsjargong kan då bidra till att det blir svårrelaterat för personer som identifierar sig som ickemän i den grabbiga tävlingsjargongen. Det är viktigt att vi är medvetna och aktivt försöker jobba mot denna tävlingsjargong för att skappa en tryggare miljö där fler känner sig bekväma och välkomna. 

 • Generellt är det väldigt homogent när det gäller klassbakgrund på de flesta musikutbildningar i Sverige. Det är viktigt att vi hela tiden jobbar med ett intersektionellt perspektiv vid marknadsföring och antagningsprocesserna vid utbildningarna för skapa plats för fler musikutövare. 

 • Det behövs en djupgående debatt och en djupare diskussion. Inte bara diskussion och konstaterande av problemet utan också analys, diskussion om åtgärderna som sätts in.  

 • Om målet är att få en jämlik och jämställd musikscen måste vägen dit vara inkluderande för alla. Vägen dit är lika viktig som slutresultatet. Vi ska inte behöva en utbildning inom genusvetenskap för att ta del av diskussionen och att lära oss mer och bli mer medvetena.

 • Det är viktigt att vi vågar prata om de här sakerna även om det ibland kan kännas jobbigt eftersom det väcker känslor och minnen från tidigare upplevelser. Vi måste försöka se det ur ett större perspektiv än det personliga.

 • Det är viktigt att komma ihåg och påminna sig att inte jämföra sig med andras berättelser och historier, alla har sina mål, erfarenheter och tid.

 • Att inkludera och exkludera - problemet när vi omedvetet exkluderar någon gör att vi omedvetet bidrar till ojämlikhet och det skapar ett stort problem. Här är det viktigt att vi försöker vara medvetna om våra egna tillkortakommanden och att vi aktivt försöker fortbilda oss själva för att bli mer inkluderande. 

 • Ens bakgrund och uppväxt kan göra att vi inte är medveten om andras problem och svårigheter. Då gäller det att vi är öppen för nya lärdomar senare i livet.

 • Sluta med någonting behöver inte vara ett dåligt beteende som vi behöver sluta med utan vi kan ta ta små steg i rätt riktning. Det går inte att helt plötsligt radera sig själv och börja om.  

 • Det är viktigt att prata om dessa frågor även i en homogen grupp där alla tycker samma. Ett tryggt rum mer personer vi identifierar oss med bidrar ofta till att vi vågar yttra våra tankar och känslor inom känsliga frågor.

 • Som personer som identifierar sig som ickeman ska vi inte nöja oss med vår utbildning om den är ojämlik och eller ojämställd, vi kan påverka vår utbildning till en mer inkluderande sådan. 

 • Som allierad ska vi inte tro att det enbart räcker med våra åsikter, det är våra handlingar som räknas. På samma sätt som vi kan tänka jämställt och jämlikt kan vi också göra jämställdhet och jämlikhet i de val och handlingar som vi gör i vår vardag. 

 • Börja/fortsätta ge plats, eller sluta ta plats om du mäker att du är en person som ofta tar plats i en grupp och bidrar till att andra inte får utrymme. 

 • Fortsätt diskutera jämställd- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor utvecklas hela tiden och vi har ett ansvar att fortbilda oss och följa med i utvecklingen av dessa frågor. 

 • Var öppen för att spela med nya personer, möta andra stilar och inputs. Detta bidrar till mer mångfald på musikscenen i Sverige men även nya erfarenheter för att dig och din musik. 


Vill du ha hjälp med, eller bolla tankar om något av det som står ovan, kontakta oss i IMPRA. Du hittar kontaktinformation här.