IMPRA FÖRELÄSER 
IMPRA ger föreläsningar om olika ämnen för att fortbilda föreningar och lärosäten mot ett mer jämlikt musikliv i Sverige. Läs informationen nedan för att se vilka ämnen IMPRA föreläser om och hur du kontaktar oss. IMPRA föreläser om:IMPRA
- För ett jämlikt och jämställt musikliv!


Här pratar vi om vad IMPRA är, vad vi har gjort och våra aktuella projekt. Deltagarna får information om läget just nu i Sverige inom jazz- och improvisationsmusik genom statistik, samtal och diskussion. 

Deltagarna får också verktyg att formulera hur de själva ska arbeta med jämställdhet och jämlikhet inom den organisation de befinner sig, vare sig det är sin egna arbetsplats, sin skola eller generellt i sitt yrkesverksamma liv. 

Vi låter deltagarna samtala kring och formulera vad de ska börja, sluta och fortsätta med för att bättre bidra till en mer jämlik och jämställd jazzscen i Sverige. En peppande och hoppfull föreläsning om ett musikliv vi alla vill vara del av. 

Ångesthantering

- Behärska dina monster


I den här föreläsningen pratar vi om vad ångest är för någonting och hur en kan hantera sin ångest i olika situationer. Informationen och verktygen är baserade på KBT-terapi. 

För att kunna hantera sin ångest, vare sig det är en generell ångest eller direkt kopplat till sitt instrument eller musicerande, så är det viktigt att ha kunskap och förståelse om vad ångest är och hur det fungerar. 

Deltagarna får verktyg i att analysera sin ångest, förståelse för när den dyker upp, hur de reagerar och vad konsekvenserna blir av deras agerande. Vi pratar om begrepp som värderad riktning, medveten närvaro och acceptans. Allt för att få en djupare förståelse för vad ångest är och hur en kan hantera den när den uppstår. 


Föreläsningarna kan rikta sig till både musikstudenter eller pesonal på gymnasium, folkhögskolor samt högskolor och universitet. Kontakt Sara Aldén
sara.alden@impra.se 

Sara Aldén är utbildad genusvetare vid Göteborgs Universitet och är en frilansande jazzsångerska med flera aktiva musikprojekt i Sverige. För tillfället studerar hon en konstnärlig master i improvisationsmusik med inriktning jazzsång vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. I IMPRA är Sara vice ordförande och arbetar som Social Media Manager. 

Emma Larsson
emma.larsson@impra.se

Emma Larsson är utbildad musiklärare vid Musikhögskolan Ingesund och är en frilansande kontrabasist med flertalet aktiva projekt runt om Sverige. Emma arbetar som musiklärare, musiker och föreläsare. I IMPRA är Emma ledamot.


︎ 
#impraföreläser 

@föreningenimpra