IMPRALISTANIMPRAS LISTA ÖVER PROFESSIONELLT VERKSAMMA KVINNLIGA OCH ICKEBINÄRA MUSIKER I SVERIGE*


Impralistan var redan från starten 2006 ett av organisationens hjärteprojekt. Här har vi genom åren samlat verksamma kvinnliga och icke-binära jazz- och improvisationsmusiker, som ett verktyg för att sätta stopp för det tröttsamma argumentet “det finns ju inga tjejer som spelar jazz!”.

Listan blev ett tydligt bevis på att så är ju självklart inte fallet!

Nu har åren gått, och Impralistans för- och nackdelar har diskuterats fram och tillbaka.


I och med att föreningen växer och tar form på nya sätt, tycker vi i styrelsen att det inte är mer än rätt att även listan får sig en ordentlig uppdatering. En Impralista 2.0, om man så vill.

Under tiden som detta projekt tar form, kommer Impralistan inte finnas publicerad på vår hemsida.

︎
Vill en ändå ha tillgång till de namn som står registrerade på listan i nuläget, får en gärna skicka ett mail till oss på forum@impra.se

Mark