Isabell Gustafsson-Ny

Pianist & kompositör
Isabell Gustafsson-Ny är pianist och kompositör uppvuxen i Gagnef, numera med bas i Stockholm. Hon är framför allt verksam inom jazz/impro och hyser ett särskilt intresse för musiken som plattform för konstnärligt undersökande. I april 2020 släppte hon sitt andra album Rotsystem - ett verk bestående av såväl musik som texter och bildkonst som undersöker begreppet hem. Albumet utsågs till en av 2020 års bästa jazzskivor av Lira. Isabell arbetar ofta och gärna i tätt samarbete med konstnären Johanna Hästö, och kan ses bakom syntharna med bland andra Sara Parkman. 

Pressröster om Rotsystem:
"Ett storstilat allkonstverk med en stark klangbild” - Bo Bjelvehammar, Opulens (2020).

”Men oavsett hur lite eller mer hon själv spelar, så deltar hon i varje spelad takt. Hennes andetag hörs rätt igenom musiken. […] Vid första lyssningen tyckte jag att albumet Rotsystem innehöll lättillgänglig, angenäm folkjazz. Men varje gång jag lyssnar gräver musiken allt djupare ner i sig själv och in i mig. Jag hör mer, mer och mer … ”- Bengt Eriksson, Lira (2020). 
 
”Isabell Gustafsson-Ny må ha flyttat från Gagnef, men hon har inte flyttat från sin musikaliska grundbult och då blir det resultat”- Lennart Götesson, Dala-Demokraten (2020).

”Det folkmusikaliska arvet vilar tryggt i hennes musik, men även så det improvisatoriska.”- Rikard Rehnbergh, Orkesterjournalen (2020).

Aktuella Projekt:

Isabell Gustafsson-Ny - Rotsystem

Gustafsson-Ny/Hästö - Improvisation i piano och teckning

Hemsida:

www.isabellgustafssonny.com

Kontakta Isabell Gustafsson-Ny:

isabell.gn@gmail.com


︎︎︎