JAZZ
IMPROVISATION
JÄMSTÄLLDHETVad är IMPRA? IMPRA är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att stödja och främja musiker som identifierar sig som kvinnor, transpersoner och ickebinära som är verksamma inom jazz- och improvisationsmusik. Föreningen är öppen för ALLA som delar våra mål och visioner!
VI VILL SE

Festivalprogram, jazzklubbsbokningar och livescener med jämn könsfördelning samt god representation av musiker med olika erfarenheter.

VÅR VISION

Ett inkluderande och tryggt musikliv fritt från diskriminering och utanförskap.

VÅRT MÅL

Att IMPRA inte ska behöva finnas.Vad gör IMPRA?

Vi vill öka medvetenheten om det arbete som ännu krävs för att nå en jämställd och jämlik jazzscen i Sverige genom att:Synliggöra, stödja och agera plattform för musiker som identifierar sig som kvinnor, transpersoner och ickebinära

Erbjuda utbildning i genusmedvetenhet för verksamma inom musikområdet

Anordna seminarier och paneldebatter

Anordna medlemsträffar runt om i landet och digitalt

Driva en aktiv debatt i samhället genom genusproblematiken i musikvärlden, med fokus på jazzscenen

Bedriva lång- och kortsiktiga projekt för att främja en jämställd jazzscen


IMPRAs grundare


IMPRA bildades år 2006 på initiativ av Lina Nyberg och Gunilla Törnfeldt.LINA NYBERG
“Innan IMPRA fanns var man ensam med sina funderingar. IMPRA blev ett nätverk för oss kvinnliga jazzmusiker och en möjlighet för oss att tala som en stark röst gällande jämställdhet och problem rörande detta i jazzlivet.” - Lina Nyberg. 

GUNILLA TÖRNFELDT
“De allra flesta stora svenska jazzpriser går till män. Bara en bråkdel av mottagarna är kvinnor. Det beror inte bara på att det finns färre kvinnliga jazzmusiker utan även på att det är en mansdominerad bransch.” - Gunilla Törnfeldt.