IMPRA är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att stödja och främja musiker verksamma inom genrerna jazz- och improvisation som identifierar sig som kvinnor och icke-binära.

Vi vill se:


En jämn könsfördelning och god representation av musiker med olika erfarenheter på festivaler, jazzklubbar och livescener!


Vår vision:


Ett inkluderande och tryggt musikliv, fritt från diskriminering och utanförskap.

Föreningen är öppen för ALLA som delar våra mål och visioner.
Vi vill öka medvetenheten om det arbete som ännu krävs för att nå en jämställd jazzscen, genom att:

Synliggöra, stödja och agera som plattform för musiker som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och transpersoner

Erbjuda utbildning i genusmedvetenhet för verksamma inom musikområdet

Anordna seminarier och paneldebatter

Anordna medlemsträffar runt om i landet

Driva en aktiv debatt i samhället om musikvärldens genusproblematik, med fokus på jazzscenen

Bedriva lång- och kortsiktiga projekt för att främja en jämställd jazzscen.


Medlemsträff i Stockholm på Reimersholme Hotell, januari 2020.
Sara Karkkonen föreläste med efterföljande diskussion.

Agnes, Sara och Sofia värvar medlemmar under en
konsertkväll med Lupino Live, september 2019.

GRUNDARE


IMPRA bildades år 2006 på initiativ av Gunilla Törnfeldt och Lina Nyberg.
“ Innan Impra fanns var man ensam med sina funderingar. Impra blev ett nätverk för oss kvinnliga jazzmusiker och en möjlighet för oss att tala som en stark röst gällande jämställdhet och problem rörande detta i jazzlivet.” 

- Lina Nyberg


“De allra flesta stora svenska jazzpriser går till män. Bara en bråkdel av mottagarna är kvinnor. Det beror inte bara på att det finns färre kvinnliga jazzmusiker utan även på att det är en mansdominerad bransch.“

- Gunilla Törnfeldt