ÖVIRGA TANKAR


 • Generellt i samhället uppmuntras personer som identiferar sig som män att bära sitt specialintresse utåt. Det är då lättare för dessa att ta plats och prata om sitt intresse i det offentliga rummet. Detta kan vara en anledning att det är fler personer som identiferar sig som män som studerar på högre jazzutbildningar. Vi som pedagoger spelar här en viktig roll att uppmuntra, skapa rum och plats för personer som identifierar sig som ickemän att bära och fortsätta med sitt specialintresse. 

 • Det blir ofta en tävlingsjargong musikutbildning bland de som identifierar sig som män. Personer som identifierar sig som ickemän hoppar ofta av utbildningarna för att personer som identifierar sig som män ofta vill visa att den är bäst. Denna tävlingsjargong kan då bidra till att det blir svårrelaterat för personer som identifierar sig som ickemän i den grabbiga tävlingsjargongen. Det är viktigt att vi är medvetna och aktivt försöker jobba mot denna tävlingsjargong för att skappa en tryggare miljö där fler känner sig bekväma och välkomna. 

 • Generellt är det väldigt homogent när det gäller klassbakgrund på de flesta musikutbildningar i Sverige. Det är viktigt att vi hela tiden jobbar med ett intersektionellt perspektiv vid marknadsföring och antagningsprocesserna vid utbildningarna för skapa plats för fler musikutövare. 

 • Det behövs en djupgående debatt och en djupare diskussion. Inte bara diskussion och konstaterande av problemet utan också analys, diskussion om åtgärderna som sätts in.  

 • Om målet är att få en jämlik och jämställd musikscen måste vägen dit vara inkluderande för alla. Vägen dit är lika viktig som slutresultatet. Vi ska inte behöva en utbildning inom genusvetenskap för att ta del av diskussionen och att lära oss mer och bli mer medvetena.

 • Det är viktigt att vi vågar prata om de här sakerna även om det ibland kan kännas jobbigt eftersom det väcker känslor och minnen från tidigare upplevelser. Vi måste försöka se det ur ett större perspektiv än det personliga.

 • Det är viktigt att komma ihåg och påminna sig att inte jämföra sig med andras berättelser och historier, alla har sina mål, erfarenheter och tid.

 • Att inkludera och exkludera - problemet när vi omedvetet exkluderar någon gör att vi omedvetet bidrar till ojämlikhet och det skapar ett stort problem. Här är det viktigt att vi försöker vara medvetna om våra egna tillkortakommanden och att vi aktivt försöker fortbilda oss själva för att bli mer inkluderande. 

 • Ens bakgrund och uppväxt kan göra att vi inte är medveten om andras problem och svårigheter. Då gäller det att vi är öppen för nya lärdomar senare i livet.

 • Sluta med någonting behöver inte vara ett dåligt beteende som vi behöver sluta med utan vi kan ta ta små steg i rätt riktning. Det går inte att helt plötsligt radera sig själv och börja om.  

 • Det är viktigt att prata om dessa frågor även i en homogen grupp där alla tycker samma. Ett tryggt rum mer personer vi identifierar oss med bidrar ofta till att vi vågar yttra våra tankar och känslor inom känsliga frågor.

 • Som personer som identifierar sig som ickeman ska vi inte nöja oss med vår utbildning om den är ojämlik och eller ojämställd, vi kan påverka vår utbildning till en mer inkluderande sådan. 

 • Som allierad ska vi inte tro att det enbart räcker med våra åsikter, det är våra handlingar som räknas. På samma sätt som vi kan tänka jämställt och jämlikt kan vi också göra jämställdhet och jämlikhet i de val och handlingar som vi gör i vår vardag. 

 • Börja/fortsätta ge plats, eller sluta ta plats om du mäker att du är en person som ofta tar plats i en grupp och bidrar till att andra inte får utrymme. 

 • Fortsätt diskutera jämställd- och jämlikhetsfrågor. Dessa frågor utvecklas hela tiden och vi har ett ansvar att fortbilda oss och följa med i utvecklingen av dessa frågor. 

 • Var öppen för att spela med nya personer, möta andra stilar och inputs. Detta bidrar till mer mångfald på musikscenen i Sverige men även nya erfarenheter för att dig och din musik. 


Vill du ha hjälp med, eller bolla tankar om något av det som står ovan, kontakta oss i IMPRA. Du hittar kontaktinformation här.