VAR EN ALLIERAD


  • Var öppen och medveten. Personer som identiferar sig som män blir inte i lika hög grad utsatta för svårigheter som personer som identifierar sig som ickemän. Det är då viktigt att personer som identifierar sig som män försöker vara insatta och medvetena om vad som pågår även om du inte är direkt påverkad av de diskrimineringar som sker andra. 

  • Det är viktigt att personer som identifierar sig som män uppmärksammar när det blir en grabbig stämning. En grabbig stämning bidrar ofta till en oattraktiv miljö för personer som identifierar sig som ickemän. En mer inkluderande och trygg mijlö gynnar oss alla. 

  • Det är viktigt att som allierad komma ihåg att vi har ett ansvar att vara insatta och medvetna jämställd- och jämlikhetsdiskussioner. 

  • Som allierad är vi inte klara med jämställd- och jämlikhetsarbetet bara för att vi spelat en gång med en person som identifierar sig som ickeman. Det är ett pågående arbete som vi aldrig blir “klara” med. Vi kan hela tiden utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta med dessa frågor.  

  • Identifierar du dig som man är det bra om du vågar prata med andra män om jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Vi känner oss ofta bekväma att yttra våra tankar om vi är i ett tryggt rum med en grupp som vi själva kan identifierar oss med. 


Vill du ha hjälp med, eller bolla tankar om något av det som står ovan, kontakta oss i IMPRA. Du hittar kontaktinformation här.